முகப்பு

முகப்பு

புலிகளின் ஒழுக்கமும் ,யானை பார்த்த குருடர்களும்!

புலிகள் இயக்கத்தின்  ஒழுக்கம் பற்றி புலிகள் இயக்கத்தில் இருந்தவர்களுக்குத்தான் தெரியும். புலிகள் இயக்கத்திலிருந்து வெளியில் வந்த பல  உறுப்பினர்கள்  அந்த இயக்கத்தின்  மறைந்திருக்கும் பல உண்மைகளை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். ஆரம்ப காலம் முதல் பிரபாகரனுடன் நெருக்கமாக இருந்த முக்கிய சகா தற்போது ஐரோப்பிய நாடொன்றில் வசிக்கிறார். மதுவும் சிகரெட்டும் அவருக்கு அத்துப்படி. அவர்களுடைய தனிப்பட்ட பல  விடயங்களை எழுத அவசியம் இல்லயென்று படுகிறது பிரபாகரனே இன்னொருவருடைய காதலியைக் கடத்திச் சென்று கர்ப்பமாக்கி திருமணம் புரியலாம் என்றால் அவரது சகா மட்டும் விதிவிலக்கா? பாலியல் பிரச்சனை புலிகள் ...

Read More »

பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது என்ன?

பருவநிலை மாற்றம் அல்லது புவி வெப்பமடைதல் என்பது தொழிற்சாலைகள், விவசாயம் ஆகிய நடவடிக்கைகளால் வாயுக்கள் அல்லது வாயுக்கள் வளிமண்டலத்தில் வெளிவிடப்படுவதால் ஏற்படும் மோசமான பாதிப்புகளைக் குறிக்கிறது. இந்த வாயு உமிழ்வு ஏற்படுத்துவதாகச் சொல்லப்படும் உலகம் வெப்பமடைவதில் காணப்படும் அதிகரிப்பைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில்தான் பாரிஸ் ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது. இதில் கலந்து கொண்ட நாடுகள் செய்ய ஒப்புக்கொண்டவை: புவி வெப்ப நிலையை, தொழிற்புரட்சி காலத்துக்கு முன்பு நிலவிய 2 செண்டிகிரேடுக்கும் கீழ் வைத்திருப்பது. முடிந்தால் அதற்கும் குறைவாக, அதாவது 1.5 செண்டிகிரேடுக்கு கொண்டுவருவது. மனித நடவடிக்கைகளால் வெளியிடப்படும் ...

Read More »