தகவல்கள்

Read More »

25 aliments efficaces dans la lutte contre le diabète

Les pommes, faibles en glycémie, peuvent être consommées crues ou cuites pour réduire les risques de diabète de type 2. Les personnes souffrant de cette maladie peuvent donc les déguster en quantités raisonnables pour leur collation. Saviez-vous qu’intégrer un peu de vinaigre dans vos repas quotidiens permet de mieux gérer le taux de sucre dans le sang ? Tous les ...

Read More »

பத்திரிகை சுதந்திர தினம்: ஜனநாயகத்தின் நான்காவது தூண் சுதந்திரமாக செயல்படுகிறதா?

ஜனநாயகத்தின் நான்காவது தூண் இன்று பல்வேறு தடைகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது. உலகெங்கிலும் பத்திரிகை சுதந்திரத்துக்கு எதிரான கிடுக்கிப் பிடிகள் அதிகரித்து வருகின்றன. அதன் விளைவு ஜனநாயகத்தின் நான்காவது தூணான பத்திரிகை துறை தனது சுதந்திரத்துக்காகப் போராடும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

Read More »

Sri Lanka feels the heat

Read More »

Read More »

Read More »

As a long-time supporter of the Palestinian cause, I visited the Embassy to express my support for Palestinian prisoners. Mahinda Rajapaksa /SriLanka

Read More »

Les salaires impressionants des stars politiques françaises

Politique rime avec pouvoir, prise de décision, mais aussi avec argent et avantages ! On vous donne ici quelques salaires de stars politiques françaises. Les montants indiqués sont approximatifs et prennent en compte les fonctions actuelles ainsi que les retraites auxquelles ont droit les politiques. Notez que les montants sont exprimés en brut !  1. François Hollande – 14 910 € ...

Read More »

Read More »

Here’s every poll in the French election since the first round, just fyi

Read More »