தகவல்கள்

Read More »

அறிவோம் நம் மொழியை… ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறீர்களா.. ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்களா?

இருப்பது, இருக்கிறார், இருந்தது, இருக்கும் ஆகிய சொற்கள் ஒரு நபர், பொருள், இடம் ஆகியவற்றின் நிலையைக் குறிப்பவை. அங்கு இருப்பது பழைய வண்டி, அவர் கோவையில் இருக்கிறார், அது தலைநகராக இருந்தது, அக்கட்சி நாளை ஆளுங்கட்சியாக இருக்கும் என்பன போன்ற எடுத்துக்காட்டுகளை வைத்து, இருத்தல் என்பதன் பல்வேறு பயன்பாடுகளை உணரலாம். இரு என்பது இதன் வேர்ச் சொல் என்பதைப் பலரும் அறிந்திருப்போம்.

Read More »

Battle for Ceylon, April-May 1942: Royal Navy vs Imperial Japanese Navy A good account of that momentous week here:

Read More »

ஏப்ரல் 8ம் திகதி வரலாற்றில் இன்று 2009ம் ஆண்டு

Read More »

அமரர் தோழர் சண்முகநாதனின் ஒராண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் தோழர் சண்முகநாதனின் ஒராண்டு நினைவஞ்சலி

Read More »