100 கிளைகளுடன் ஒரு பனைமரம் !

x

Check Also

All Island Results – Cumulative

VOTE SLPP 44.65% UNP 32.63% UPFA 8.94% JVP 6.27% SLFP 4.44% ...