கெத்து உள்ளவன் எவனாவது இருந்த வாங்கடா பார்ப்போம்! நீ அசத்து தல..Picture : Former President Mahinda Rajapaksa (71 years) during his morning exercise session lka SriLanka

‘s long-time love and commitment to .

x

Check Also

VAANAVIL issue 85 – January 2018

VAANAVIL issue 85 – January 2018 has been released and is ...