ඊයේ පවතී විජයග්‍රාහී ගෝල්ෆේස් මැයි දිනය අතරතුර හදිස්සියේ අප අතරින් වෙන්වූ සටන් සගයන් දෙදෙනාගේ දේහයන්ට අවසන් ගෞරව දැක්වීමට අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මැතිතුමා පැමිණි මොහොත.

நேற்றைய மேதின கூட்டத்தின்போது சன நெரிசலில் மரணமடைந்த இருவரின் பூதவுடலுக்கு ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் இறுதி அஞ்சலி செலுத்தினார்.

x

Check Also

infographics