புல்டோசர் ஏறிய தக்காளி பார்த்திருக்கின்றீர்களா? வெகுவிரைவில் TAMPU /nihilatharan பார்ப்பீர்கள்? நாய் இறைச்சி சாப்பிடுவதுடன் நின்றுவிட வேண்டும். ஊழையிட்டு ஊரைக்கூட்டக்கூடாது மிஸ்டர் TAMPU/nihilatharan..

rajapaksa

ஆறுமுகம் உனக்கு வெக்கம் ரோசம் மனசாட்சி இருக்க புலிகளால் பாதிக்க பல பேர் இருக்கிறர்கள் ஆணால் நீ ராஜபக்ஸ என்றகொலை கொள்ளை கூட்டம் திகு வக்காலத்து வாங்குராய் புலிகள் எல்லோருமே இன்று இல்லை புலிகளால் பாதிக்க படுவார்கள் பேசாமல் ஒதுங்கி விடார்கள் ஆனால் உன்னை போன்ற ஒரு சில சுயநல காட்டு மிராண்டி கும்மல் ராஜபக்ஸ கும்மல் போடுற எலும்பு துண்டுக்கும் சாராய போத்தலுக்கும் ஆலையும் பேய் கும்மல் யார் இந்த ராஜபக்ஸ புலிகளிடம் பணம் கொடுத்து ஆட்சிக்கு வந்தவன் இவனும் இவனுடைய சகோதர்களை பற்றி உனக்கு வடிவை தெரியும் இவன் ஒரு இனவெறி மதவெறி பிடித்தவன் இவனை சிங்களமக்கள் லால் தூக்கி எறிந்தாரிகள் இவனை போல் யாருமே கொள்ளை அடிக்க இல்லை நீ பகல் கனவு காணுறாய் இவன் மீண்டும் ஜனாதிபதியாய் வருவான் என்று இவனை சிங்களவர் ஒரு போதும் மீண்டும் ஜனாதிபதி ஆக்க மாட்டார்கள் சிங்களவன்க்கு நாட்டு பற்று உண்டு ராஜபக்ஸ ஒரு சுயநல வாத கொள்ளை காரன் நீ எலும்பு துண்டும் இல்லை சாராயமும் இல்லை உலகில் ஒரே ஒரு இணையத்தளம் வாசகரிடம் பிச்சை கேட்பது உனது சலசலப்பு சலசலபால் என்னதை சாதிக்க போறாய் எந்த முடடாள் இதை வாசிக்கிறார்கள்.

 TAMPU

x

Check Also

infographics