ඔබ සැමට සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා ! உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய சித்திரைப் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் ! Happy Sinhala/Tamil new year to all

Leave a Reply

Your email address will not be published.

x

Check Also

infographics