Lanka Patuna bridge declared open

Lanka Patuna bridge declared open

New bridge built across the More »

Nagadeepa The Sacred Island!

Nagadeepa The Sacred Island!

Situated among the clusters of More »

Spotlight On Broccoli

Spotlight On Broccoli

Broccoli. It’s a vegetable that More »

வீட்டைக் கொடுத்த சிவகுமார் !

வீட்டைக் கொடுத்த சிவகுமார் !

சென்னைத் தியாகராய நகரில் புகழ்பெற்றத் திரையரங்காக More »

மலரட்டும் மண்ணுக்கேற்ற மார்க்ஸியம்!

மலரட்டும் மண்ணுக்கேற்ற மார்க்ஸியம்!

உற்பத்தியில் மூலதனத்தின் பங்கு எவ்வளவு முக்கியமோ More »

லண்டன் – சீனா சரக்கு ரயில் 12,000 கிமீ பயணத்தை முடித்து சீனா வந்தடைந்தது!

லண்டன் – சீனா சரக்கு ரயில் 12,000 கிமீ பயணத்தை முடித்து சீனா வந்தடைந்தது!

லண்டனிலிருந்து சீனாவுக்கு சனிக்கிழமை வந்து சேர்ந்த More »

 

Lanka Patuna bridge declared open

New bridge built across the Lanka Patuna lagoon yesterday.The bridge which is 150 meters long, built under the supervision of Road Development Authority will facilitate the devotees who visit the Lanka Patuna temple. Pix by President’s Media

Disturbing trend, and have to ask, why now and to what end? srilanka!

Muslim org claims a mosque in Kurunegala & a shop in Elpitiya attacked last night, several shops & mosques were attacked last week they say!

குருநாகல் பள்ளி மீது பெற்றோல் குண்டுத் தாக்குதல்!

குருநாகல், மல்லவ பிற்றியவில் அமைந்துள்ள ஜும்ஆ பள்ளிவாசல் மீது, இனந்தெரியாத நபர்களால், நேற்று இரவு, பெற்றோல் குண்டுத் தாக்குதல் மேற் கொள்ளப் பட்டது.

இதன்போது, பள்ளிவாசலுக்குச் சேதம் ஏற்பட்டது.

“வழிபடும் இடம் மீதான எந்தத் தாக்குதலும், கண்டிக்கத்தக்கது. இந்தத் தாக்குதல், ஒரு வாரத்துக்குள் மூன்றாவது ஆகும். இதை மேற்கொண்டவர்களை அதிகாரிகள் கைது செய்து, அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பார்களென நம்புகிறேன்!¨

Hawking says humanity has 100, not 1,000, years to find new planet to live on

“நந்திக்கடலின் இறுதி நாள்”

வன்னியைச் சுடுகாடாக்கியன் யார்?

தமிழ் மக்களைக் கொலைக் களத்திற்கு அழைத்துச் சென்றவன் யார்?

முள்ளிவாய்க்காலில் தமிழர்களைப் பலி கொடுத்தவன் யார்?

கால்வாய்கள் பரந்த வன்னியில் கல்லறைகள் கட்டியவன் யார்?

மகிந்த ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு கூட வெளிநாட்டு மத்தியஸ்தர்களின் உதவியுடன் இடம்பெற்ற சமாதானப் பேச்சு வார்த்தை களையெல்லாம் புறந்தள்ளியவன் யார்?

சேனைப் பயிர்ச் செய்கையும், சிக்கன வாழ்வும் வாழ்ந்த வன்னி மக்களின் வாழ்வில் இடியேறு வீழ்த்தியவன் யார்?

உழைத்துண்ணும் மக்கள் வாழ்ந்த புமி வன்னி!

War Heroes Remembered !

Understanding Tamil diaspora and their involvement in developing the north !

Diaspora is defined as the dispersion of people from their traditional homelands. There could be over 1.2 million Sri Lankan Tamils living in various parts of the world. The majority of Sri Lankan Tamils fled the country due to political and economic reasons. The number of Sri Lankan Tamils living abroad is even greater than the Tamils currently residing in the Northern Province.

Tamil diaspora shaped the Sri Lankan political landscape through its financial and ideological support during the military struggle. Subsequently the term “Tamil diaspora” was associated with a negative connotation amongst majority of Sri Lankans. It was also perceived that the Tamils residing abroad had immense financial capacity and cared more about the Tamils residing locally.

Nagadeepa The Sacred Island!

Situated among the clusters of islets off the Jaffna peninsula is one of the smallest inhabited islands named Nainathivu. For many, a visit to Nagadeepa is considered as a pilgrimage. It’s a sacred land of veneration.

From the southern coast of India, merchants and pilgrims had been coming to Nainathivu since about the 1st century for gems, conch shells and worship.

Getting there

The boats to Nainathivu leave from Punkuduthivu, 30 km off the mainland, reached by a series of causeways connecting it with other islands of Jaffna peninsula. You can travel by your private vehicle to reach Kuraikattuwan, the jetty of Punkuduthiv Island.

From there, boat services to islands such as Nainathivu, Delft, Analaitivu and Eluvaitivu are being managed and operated by Sri Lanka Navy. Make sure to check the destination and the departure times of the boats before you board.

Religious significance 

Buddhists believe that there are 16 places in Sri Lanka that have been hallowed by visits of Gautama Buddha. According to the ancient chronicle Mahavamsa, in the fifth year after attaining enlightenment, Buddha visited Nagadeepa, where he settled a dispute between Naga kings Chulodara and Mahodara regarding a jewelled chair.

“The second visit was in the fifth year of Supreme Enlightenment (5 B.E. or 523 B.C.), two Nagas (Naga Clan) in Lanka, Chulodhara and Mahodhara (uncle and nephew) were about to go to war over a jewelled throne in Nagadeepa (present day Jaffna). At this time, a god named Samiddhasumana brought Tathagata (Buddha) to Nagadeepa. Seeing Buddha, nagas stopped the war and paid homage to the Buddha. Chulodhara and Mahodhara settled the dispute and handed over the custody of the jewelled throne to Naga King Maniakkhika of Kelaniya.” (Via Mahavamsa.org)

Spotlight On Broccoli

Broccoli. It’s a vegetable that divides the people, some love it and others hate it. For me, it was a slow burn to finally loving it. I detested it as a child, as my mother would steam any ounce of goodness out of it and I would be left with a soggy little tree that would fall apart in my fingers. Now that I’m older, I’ve discovered a wealth of ways to eat broccoli that not only taste good, but are nutritious for me. These days, broccoli sometimes gets looked over in favour of other exotic “superfoods” such as kale, but it has every right to be on that list, as it’s a powerhouse of nutrients.

Why is broccoli so awesome? 

It’s full of vitamin C which:

  • Helps to protect cells and keep them healthy.
  • Maintain healthy skin, blood vessels, bones and cartilage.
  • Help wounds heal.
  • Broccoli has twice the vitamin C of an orange!

சீனா: ஒரு பட்டை ஒரு பா​தை !

காலத்துடன் கருத்துக்களும் மாறுகின்றன. உலகின் தீர்மானகரமான சக்திகள் எப்போதும் ஒன்றாக இருக்கின்றன.

மாறுகின்ற காலங்கள் அதிகாரத்தின் தன்மையையும் இயங்கியலையும் தீர்மானிக்கவும் மாற்றவும் வல்லன. மாற்றங்கள் மாறாது நிகழ்ந்து கொண்டேயிருக்கும் என்பதை காலம் பலமுறை சுட்டிக் காட்டியபடி இருக்கிறது.